Web Czech National Team Czech National Team
Projekty

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 5.prosince 2023, 23:18 hod.
 Menu   Seznam projektů 

Projekt
x
progress
Projekt se zabývá matematickými výpočty na základě Golomb Ruler.
Golomb Ruler je matematický termín, v češtině známý jako Golombovo pravítko. »

Galaxy Zoo je astronomický projekt, na kterém účastníci ručně klasifikují milióny galaxií. »

Tento český projekt vznikl na počátku roku 2008 na Západomoravské vysoké škole v Třebíči a Vysokém učení technickém v Brně. »


Trochu odlišný "projekt", kde je distribuovaný výpočet založen na vytvoření zajímavých šetřičů obrazovky. Šetřič představuje klienta, který počítá ... »

GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), se zabývá hledáním Mersennových prvočísel. Mersennovým prvočíslem je celočíselná mocnina 2 zmenšená o jedničku. »


Zaměření projektu je velice obdobné jako projektu Folding@Home, tedy výzkum oblasti biologie, konkrétně struktury bílkovin. »

Cílem projektu je rozšifrovat 3 zprávy zachycené v Severním atlantiku roku 1942. Zprávy byly pravděpodobně zašifrovány strojem Enigma M4 ... »


Projekt Folding@Home patří i v současnosti mezi nejznámější, nejdůležitější a také nejvýkonnější vědecké projekty distribuovaných výpočtů. »

Tento projekt je v provozu přímo ve spolupráci s NASA a zaměřuje se na analýzu dat získaných ze vzorků, které přinesla sonda Stardust. »


Thanks to David Vignoni for graphics and inspiration.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2009 - 2013 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)