Web Czech National Team Czech National Team
Projekty

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 27.února 2024, 4:46 hod.
 Menu   Seznam projektů 


kategorie WCG logo projektu
Multiprojekty Aktivní s
100%
World Community Grid
url http://www.worldcommunitygrid.org/ Nové okno
 CNT fórum CNT Fórum Nové okno  Tým na projektu Tým CNT Nové okno  Připojit Připojit se Nové okno  Server status Stav projektu  Aplikace Aplikace
 Fórum Fórum projektu Nové okno  Účet Účet Nové okno  Nejlepší účastníci Účastníci Nové okno  Nejlepší počítače Počítače  Nejlepší týmy Týmy Nové okno
 Popis
Tento projekt zpracovává několik podprojektů a ve svém profilu si můžete i určit do kterého projektu přesně se chcete zapojit.
 Kreditové hodnocení
Popsáno u jednotlivých podprojektů.
 Podprojekty
Logo podprojektu Discovering Dengue Drugs Together CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Discovering Dengue Drugs - Together projekt se zabývá výzkumem horečky Dengue, která se posledních několik let nebezpečně šíří a již před několika lety byla označena za epidemii.
Onemocnění, vyvolávaná viry dengue (DEN 1?4), se dnes považují za nejrozšířenější ze všech přírodně ohniskových vektorových virových nákaz ve světě. Epidemie se šíří v oblastech Kambodže, Indonésie, Brazílie, Argentiny, Bolívie, Peru, Mexika, Vietnamu, Thajska, Singapuru, Filipín a dokonce se vyskytlo několik prvních případů v Austrálii.
Nemoc přenáší komár Aedes aegypti (Culicinae). Projevuje se bolestmi hlavy, kloubů a svalstva a vysokými horečkami. Neléčená choroba pokračuje vnitřním krvácením a případně i smrtí.
Projekt bude pomáhat při hledání nových léků proti této nemoci. Zároveň by nové léky mohly pomáhat i při léčbě hepatitidy C, viru Západního Nilu a žluté horečky, které patří do stejné skupiny Flaviviridae.
Riziko nákazy některým z virů skupiny Flaviviridae je v celosvětovém měřítku kvůli migraci obyvatelstva obrovské. Minulý rok se léčilo na horečku Dengue 1,5 milionu lidí. Na nákazu hepatitidou C 2% celé populace Země. Žlutá horečka a nemoc Západního Nilu jsou prozatím lokální, ale jelikož v oblasti nejsou žádné léky které by proti nim mohly být použity, mohou se také stát v budoucnu velice nebezpečné i v jiných oblastech.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu Drug Search for Leishmaniasis CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Drug Search for Leishmaniasis. Posláním DSFL je identifikovat potencionální kandidáty molekul, ze kterých by mohl být vyroben lék na leishmaniózu. Obrovský výpočetní výkon projektu WCG bude sloužit k provádění počítačových simulací interakcí mezi miliony chemickými látkami a některými cílovými proteiny (bílkovinami). To pomůže najít nejslibnější sloučeniny, které mohou vést k výrobě efektivního léku proti této nemoci.
Projekt je aktivní.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu FightAIDS@Home CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
FightAIDS@Home výzkum v oblasti léků proti nemoci AIDS.
Hlavním cílem projektu je studium "dockingu" inhibitoru HIV-1 proteásy.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu Help Conquer Cancer CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Help Conquer Cancer cílem projektu je snaha o získání dokonalejších výsledků z rentgenové krystalografie bílkovin. Jeho účelem není jen zkoumat neznámé části lidského proteomu, ale (což je důležitější) měl by pomoct zlepšit znalosti o vzniku rakoviny a v návaznosti na tyto poznatky zlepšit postupy pro léčení. Měl by zkoumat také jak probíhá rozrůstání a šíření rakoviny do ostatních částí lidského těla. Díky výsledkům projektu bychom mohli mít možnost vznik rakoviny mnohem dříve zjistit a tedy s mnohem větším úspěchem s ní bojovat. Pro vědce je obrovskou pomocí jakýkoliv výzkum v oblasti struktury bílkovin, zasažených rakovinou v různých stádiích.
Projekt by měl odhalit také které bílkoviny jsou proti rakovině více odolné, které méně a které s ní dokonce mutují.
Projekt je dílem dvou institucí: Ontario Cancer Institute (Princess Margaret Hospital) a Hauptman-Woodward Medical Research Institute.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu Help Fight Childhood Cancer CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Za projektem stojí univerzita v Chibu. Cílem této univerzity, je pomáhat v boji proti těm druhům rakoviny, které se vyskytují převážně v dětském věku.
Hlavním cílem samotného projektu, je najít léky které by omezily bílkoviny (nebo je úplně vyřadily) spojené s rakovinou neuroblastoma. Neuroblastoma je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorů u dětí a zároveň nejčastější kojenecká rakovina, která je následována leukemií a rakovinami centrálního nervového systému. Nalezení vhodného léku, by v kombinaci s chemoterapií, mohlo velmi přispět v boji proti tomuto jinak často smrtelnému onemocnění.
Bílkoviny (molekuly, které jsou tvořeny souborem atomů) jsou základními stavebními kameny všech životních procesů. Zároveň však hrají i důležitou roli ve vývoji takových nemocí jako rakovina. Vědci nalezli tři konkrétní bílkoviny, podílející se právě na rakovine neuroblastoma, která se (ale se zdravotním postižením) dá v některých případech vyléčit i chemoterapií. Tento projekt provádí virtuální experimenty mezi těmito vybranými bílkovinami a simuluje vliv více než tří milionů vybraných léků na vývoj nemoci. Počítačový program AutoDock bude srovnávat modely bílkovin s modely jednotlivých léků a následně simulovat jejich vzájemné účinky.
Tato práce se bude postupně skládat z 9 milionů virtuální chemické pokusů, z nichž každý bude trvat na jedinom počítači několik hodin. Celkem bude tedy potřeba do projektu vložit více než 8000 let procesorového času. Odhadovaný termín ukončení projektu, je za 2 roky.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu Human Proteome Folding 2 CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Human Proteome Folding - Phase 2 Tento projekt navazuje na předchozí Human Proteome Folding.
Mezi jeho cíle patří :
1) Získat struktury některých lidských a patogenních proteinů s vyšším rozlišením
2) Dále rozvinout hranice předpovědí proteinové struktury
Hlavním zaměřením jsou proteiny v lidském krevním séru a také v mezibuněčném prostoru, které mohou být důležité pro signalizaci mezi buňkami. Stávají se tak důležitým, diagnostickým nástrojem, ale také mohou být využity při léčbě (inzulín, lidský růstový hormon ...). Z patogenních proteinů bude hlavním zaměřením projektu plasmodium (parazit způsobující malárii). Projekt doufá, že by to mohlo pomoci při studiu interakce mezi plasmodiem a lidskými buňkami.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 19
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
MacOS 32-bit :
MacOS pouze na procesoru Intel

Logo podprojektu Influenza Antiviral Drug Search CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Influenza Antiviral Drug Search Cílem tohoto projektu je pomoci v boji proti chřipce. Zaměřuje se na ty druhy chřipky, které se dokáží mutací přizpůsobit na současné léky a potom na boj s novými druhy. Na chřipková onemocnění umírají statisíce lidí ročně a v případě výskytu pandemie to mohou být i miliony. Každý rok se přitom objevují nové druhy a některé ze stávajících se stavají odolnějšími vůču dostupným lékům. Projekt se nazaměřuje na vakcíny, ale na léky které dokáží co nejrychleji zastavit šíření infekce v těle. Cílem je najít co nejúčinnější širokospektrální antivirotikum, které by snížilo množství úmrtí na tuto chorobu.
Výpočty budou probíhat prostřednictvím programu AutoDock, stejně jako je tomu u FightAIDS a Dengue.
Projekt je aktivní.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu Nutritious Rice for the World CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Nutritious Rice for the World Cílem tohoto projektu je určit strukturu proteinů hlavních druhů ryže. Účelem projektu je pomoci zamědělcům vypěstovat či vyšlechtit druhy rýže s vyššími výnosy a vylepšit jejich odolnost proti různým nemocem a škůdcům. Dalším cílem je využití celé škály obsažených živin, ze které mohou těžit obyvatelé oblastí s nedostatkem potravin.
Projekt řídí Computational Biology Research Group z katedry Mikrobiologie Univerzity Washington.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 19
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace

Logo podprojektu The Clean Energy Project CNT Fórum Nové okno Nové technologie Kategorie Nové technologie
The Clean Energy Project Jak již je z názvu patrné, projekt je zaměřen na oblast výroby a ukládání čisté (zelené) energie.
Jelikož velice brzy lidstvo bude muset najít náhradu za současná fosilní paliva, snaží se spousta vědců přinést alespoň částečnou alternativu. Po projektu Iter který se zabývá termojadernou fůzí, přichází nyní Clen Energy s výzkumem v oblasti sluneční energie. Projekt se snaží prostřednictvím chemie pomoci při výzkumu a vývoji nových materiálů, které by efektivněji zpracovávaly sluneční zážení. Dále by chtěl pomoci v oblasti ukládání této energie v době kdy je jí dostatek a naopak efektivně ji pouštět kdy je jí nedostatek.
Projekt se bude snažit hledat ty nejvhodnější molekuly pro výrobu fotovoltaických článků, aby se zlevnila jejich výroba a byly tak daleko lépe dostupné a využitelné.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2 (někdy 10)
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
MacOS 32-bit :
MacOS pouze na procesoru Intel

Logo podprojektu Help Cure Muscular Dystrophy - Phase2 CNT Fórum Nové okno Biologie Kategorie Biologie
Ze spolupráce WCG, IBM a výzkumných pracovníků AFM (French Muscular Dystrophy Association), CNRS (French National Center for Scientific Research) a univerzity Pierre et Marie Curie, vzešel výzkum zabývající se vzájemnými interakcemi mezi bílkovinami. Výzkum je zaměřen na více než 2200 bílkovin, o nichž se domnívají, že hrají významnou roli při neuromuskulárních onemocněních. Výzkumem jejich struktůry a vzájemné interakce, vzniká databáze informací, které pomohou vědcům při výběru molekul k potlačení nebo posílení vazby makromolekul v této oblasti. To by mělo pomoci k lepšímu způsobu léčby svalové dystrofie a jiných neuromuskulárních onemocnění.
Co je neuromuskulární onemocnění a svalová dystrofie? Neuromuskulární onemocnění je obecný pojem pro skupinu více než dvou set poruch, které narušují funkci svalů. Většina z nich jsou vzácné (postihující méně než jednu osobu z 2000) a z 80% mají genetický původ. Projevují se jak v dětském věku, tak i v dospělosti. Tyto chronické onemocnění vedoucí ke snížení svalové síly, způsobují vážné postižení motorických funkcí (pohybu, dýchání atd.) a poruchy vyjadřování.
I přes pokroky v léčebných postupech, v současnosti neexistuje lék pro osoby postižené neuromuskulárním onemocněním.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
Linux 64-bit :
Na 64-bit je provozována 32-bit aplikace
MacOS 32-bit :
MacOS pouze na procesoru Intel

Logo podprojektu Beta Testing Testovací Kategorie Testovací
Projekt je nepravidelný.

Logo podprojektu Genome Comparison
Projekt je dokončen.

Logo podprojektu Help Defeat Cancer
Projekt je dokončen.

Logo podprojektu Human Proteome Folding
Projekt je dokončen.

Logo podprojektu AfricanClimate@Home CNT Fórum Nové okno Země Kategorie Země
Projekt byl vyvinut pro výzkum a předpovědi změn klimatu v konkrétních oblastech Afriky. Měl by sloužit pro zjištění toho, jak se bude klima měnit v následujících letech aby na základě těchto modelů mohla být přesněji a ekonomičtěji provedena v předstihu patřičná opatření.
Změny klimatu jsou globální záležitostí, ale právě v rozvojových zemích jsou jejich dopady kvůli špatné infrastruktuře a zdravotní péči největší a je zde nejméně prostředků se jim přizpůsobit.
Afrika má značně specifické a proměnlivé podnebí, díky kterému například při záplavách v Mozambiku v letech 2000 a 2001 bylo více než půl milionu lidí bez domova a stovky jich zemřely, stejně tak jako naopak nízké množství srážek nad velkou částí jižní Afriky v posledních letech přispěly k dramatickému nedostatku jídla.
A právě k lepším možnostem života na tomto kontinentu a možnostem směřování pomoci by měl dopomoci tento projekt.
Projekt je neaktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 10
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno

Logo podprojektu Help Cure Muscular Dystrophy
Projekt je neaktivní.
 Články na webu CNT
Jazyk Základní informace o projektu World Community Grid Nové okno
Jazyk Flash návod - Detailní nastavení projektu World Community Grid Nové okno
Jazyk Flash návod - Prohlídka projektu World Community Grid v BOINC Manageru Nové okno
Jazyk Flash manual - World Community Grid project survey via BOINC Manager Nové okno
 Související odkazy
Jazyk World Community Grid Wiki Nové okno
Jazyk Medaile členů CNT na projektu WCG Nové okno
Jazyk World Community Grid's active/intermittent research dashboard Nové okno
 Statistiky
Tým Jednotlivci
Stav Počet Kredit       Rac      
26.02.2024 414 3.075.648.613,49 611.002,36
za 1 den 0  451.179,61  -16.985,06
za 7 dní  -2  4.220.696,14  -18.122,78
za 30 dní  -6  17.940.224,81  108.418,95

Datum Noví uživatelé Kredit Rac
15.02.2024 growshop@nukaseeds.cz 142.635 8.829
07.11.2023 Tomas P 967.377 9.132
21.04.2023 tom@nephalem.cz 3.717.993 12.839
22.12.2022 fortsCZ 19.344 0
10.12.2022 filip.rydlo@gmail.com 81 0
04.11.2022 efendi 463.299 995
29.10.2022 JiriSv 2.488.646 8
04.09.2022 AidenCorso 82.908 1
29.08.2022 Jindrich Vidlar 8.568 12
14.11.2021 vichv 10.532.925 1
12.04.2021 Karlikus 1.251.579 0
23.03.2021 Doctor Who 1.243.561 3
18.02.2021 Procko 650.362 91
15.02.2021 gentleman74 59.800 0

Kdo a kdy přišel/odešel z našeho týmu na tomto projektu
Top10 podle Kreditu Kredit       Rac      
nenym 189.328.341,96 3.483,12
bundaboy 176.511.708,69 9.482,17
Viktor Svantner 99.799.037,46 0,09
kostik_p9 91.819.915,31 11.077,34
tom.pdy 65.539.744,70 58.667,71
Jarekcz 64.027.433,95 0,10
Viktor Nikolov 39.688.926,11 21.554,49
jirici 35.620.966,38 0,00
kiel.l 34.594.861,93 24,02
deadnotice 34.359.492,16 0,03

Top10 podle Rac Kredit       Rac      
Riskia 33.920.437,44 61.415,12
tom.pdy 65.539.744,70 58.667,71
hofik 30.724.864,29 34.738,98
Shaman Racing 32.797.826,38 25.920,66
Zubrofyl 32.854.210,37 25.417,56
Viktor Nikolov 39.688.926,11 21.554,49
vmv007 8.368.765,91 19.327,45
Lukhas 16.734.119,72 17.423,89
fosgen 12.917.753,44 16.738,51
AnubisXXL 6.832.024,73 15.940,69
 Grafy

https://projekty.czechnationalteam.cz

Thanks to David Vignoni for graphics and inspiration.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2009 - 2013 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)