Web Czech National Team Czech National Team
Projekty

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je úterý, 27.února 2024, 4:03 hod.
 Menu   Seznam projektů 

Projekt
x
progress
Projekt se zabývá zjišťováním tvaru planetek v naší sluneční soustavě z fotometrických dat.
Asteroidy jsou nejpočetnější objekty »

Kosmické mikrovlnné pozadí (Cosmic Microwave Background - CMB), je první světlo uvolněné poté, co vesmír vznikl při Velkém třesku »

Tento projekt se pomocí několika interferometrů obrovských rozměrů snaží zaznamenat a v další fázi zkoumat gravitační vlny ve »

Projekt byl založen v Rensselaer Computer Science Department. Zabývá se průzkumem a modelování vývoje Galaxie Mléčné dráhy. »

Zajímavý je tento projekt tím, že má monitorovat srážky asteroidů a komet s planetami a hlavně hledat a zkoumat dráhy objektů, »

theSkyNet POGS je výzkumný projekt využívající internetové připojení počítačů k výzkumu astronomie. Bude kombinovat spektrální »


Zaměření projektu není známo. »

Bude doplněno ... »

Jedná se o projekt, který zkoumá webovou strukturu celého internetu (Web Spider).
Aplikace projektu pracuje v režimu non-cpu »

Almere je první z měst na světě, které se rozhodlo dát dohromady GRID z výkonu, který samotní obyvatelé města a podniky »

Zatím neupřesněno.

Projekt vznikl na univerzitě Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá. »

Projekt CAS@home byl oficiálně zahájen v lednu 2010, s podporou čínské akademie věd.
Cílem je podporovat vědu v Číně »

Projekt slouží ke zpracování vědeckého výzkumu, v současné době hledá prvočísla podle Wilsonovy věty, a připravuje se »

Projekt Constellation je platformou pro různé výzkumy v letectví, kosmonautice a příbuzných vědách včetně různých simulací »

Projekt CONVECTOR je výzkumný testovací projekt, který používá počítače dobrovolníků k vědeckým výpočtům. Aktuálně se zabýváme výpočtem optim na diskrétních konstrukcích. »

DistributedDataMining (dDM) je projekt výzkumu v oblasti Time Series Analysis a Social Network Analysis. Projekt vytvořil »

Pomocí projektu Donate@Home mohou uživatelé finančně podpořit projekt GPUGRID věnováním virtuálních peněz (BitCoint) které »

Zaměření projektu není známo. »

DynaPing je projekt, který testuje dostupnost internetových domén. V současné době se posílá pouze jednoduchý ping na domény »

Zaměření projektu není známo. »

Bude doplněno ... »

Evo@home provádí výzkum v oblasti Strojového učení (Machine Learning). Projekt využívá Evoluční algoritmy (Evolutionary Algorithms) »

Jedná se o výzkumný projekt, který bude provádět výzkum v různých projektech na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, Fakultě informatiky a informačních technologií. »

FreeHAL - počítačová aplikace umělé inteligence. FreeHAL je samoučící simulátor pro konverzi řeči, který využívá »

Na projektu bude provozována aplikace monkeys, která se snaží ověřit některé aspekty tzv. Infinite monkey theorem. »

Na projektu je provozována aplikace monkeys, která se snaží ověřit některé aspekty tzv. Infinite monkey theorem. »

Cílem projektu Ideologias@Home, je studovat, jak se lidé v určitém regionu vyvíjí ideologicky v průběhu času s ohledem na nějakou myšlenku. »

Dynamický BOINC projekt, jehož úkolem je pokusit se o vysvětlení některých základů vědy, například kvantovou mechaniku. »

Projekt Low-energy BOINC se zaměřuje na snížení celkových energetických potřeb účastníka distribuovaných výpočtů, zejména BOINCu. »

Hlavním cílem projektu je simulovat chování velkých komplexních neuronových sítí. »

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je analýza algoritmů. »

Jedná se o univerzální Grid který bude obsahovat vícero aplikací. V tuto chvíli hostí jednu biologickou aplikaci, »

Cíle projektu jsou směrovány do Fyziky pevných látek, nauky o materiálu, optiky a chemie. Vědecký výzkum v těchto oblastech je »

Plagiarism@Home používá distribuovaných počítačů pro hledání textů v internetových zdrojích pro odhalení potenciálního plagiátorství. »

Putra Desktop Grid je grid v Malajsii vybudovaný na státní univerzitě.
Je plně podporován »

Cíle projektu RiojaScience@home jsou různé. Mohou sahat od hledání inteligentního života ve vesmíru, k výzkumu nových léků, až po »

Russian Words Compatibility je výzkumný projekt, který zkoumá možnosti ruské počítačové lingvistiky. »

Cílem tohoto projektu je poskytnout distribuovanou výpočetní platformu na systému BOINC pro italské univerzitní výzkumné »

Projekt provádí detailní sledování webových stránek.
Cílem projektu je vytvořit velkou infrastrukturu sledovacích klientů, »

Výpočetní platforma Asie a Pacifiku pro poskytování moderní a progresivní služby výpočetní sítě pro vědce »

Slouží k výzkum různých vědeckých projektů. TN-Grid byl založen Research Area of Trento of the National Research Council of Italy »

Universe@Home je projekt Varšavské univerzity (Polsko). »

Universe@Home Test je testovacím projekt Varšavské univerzity (Polsko). »

Cílem tohoto projektu je poskytnout silnou distribuovanou výpočetní platformu pro vědce z »

Výzkum v oblasti proteinů v buňce. »

Cílem projektu Virus Respiratorio Sincitial je simulovat chování viru lidského respiračního onemocnění (chřipky). »

Projekt WUProp@Home shromažďuje informace o spuštěných projektech, aplikacích a jednotkách na počítačích na kterých je spuštěn. »


Bude doplněno ... »

Projekt se zaměřuje na výzkum soudržnosti buněk. Jedním z mnoha využítí výsledků v této oblasti, je pomoc ve výzkumu rakoviny. »

Projekt se zaměřuje na výzkum soudržnosti buněk. Jedním z mnoha využítí výsledků v této oblasti, je pomoc ve výzkumu rakoviny. »

Projekt provádí zkoumání genomů.

Bude doplněno ... »

Projekt DENIS slouží k výpočtu velkého množství srdečních elektrofyziologických simulací. Srdeční elektrofyziologické modely jsou »

Projekt se soustředí na spojení malých molekul bílkovin. Nejvíce se zaměřuje na detaily vazby ligandu na bílkovinu, což by mělo »

DrugDiscovery je výzkumný projekt, který se snaží modelovat sloučeniny, který by mohly být využity při výrobě nových léků. »

Jedná se o výzkumný projekt, který provádí simulace bílkovin malárie metodou docking (metoda, která předpovídá požadovanou »

Slouží k výzkumu genetických algoritmů. Zkoumá vývoj genetických systémů založených na (zatím) jednoduché sadě instrukcí. »

Výpočty v současné době probíhají výhradně na GPU (NVIDIA) a na procesorech Cell Broadband Engine (herní konzole PlayStation3, počítače IBM). »

Hledání léku používaného při léčbě virových onemocnění, která působí proti koronaviru (SARS-CoV-2). »

Projekt iGEM@home se zabývá syntetickou biologii. Projekt byl vytvořen týmem Heidelberg 2014 za účelem podpory ostatních iGEM týmů »

Tento projekt se za použití modelů do kterých jsou vkládána skutečná vstupní data na základě terénních výzkumů, snaží »

Projekt se zabývá modelováním lidské mysli. Pomocí výpočtů se snaží lépe porozumět lidskému mozku a procesům učení. »

Projekt mopac@home byl založen v německém výzkumném centru pro environmentální zdraví »

Najmanovich Research Group - NRG je výzkumný projekt k výzkumu v oblasti molekulárního rozpoznávání a výpočetní biologie »

Jedná se o další projekt z oblasti biologie. Konkrétně se projekt snaží zkoumat biologicky aktivní strukturu bílkovin, porozumět »

Projekt se zabývá zkoumáním struktury proteinů v různých jejich variantách a mutacích s jasným eventuálním výsledkem - pomoci »

Jelikož žijeme v molekulárním světě, kde vše kolem nás i naše těla se skládají z molekul, je velice důležité znát co nejvíce »

Jak už název napovídá, projekt zkoumá molekuly RNA které identifikuje, analyzuje a předpovídá jejich strukturu. »

Projekt se zabývá vývojem léků proti rakovině, ale i jiným chorobám souvisejícím s DNA a funkcí proteinů. Vědci z desítek »

V projektu SiDock@home se hledají ligandy - malé molekuly, které se mohou úspěšně vázat na proteinové cíle a modulovat »

SIMAP je databanka, kde jsou uloženy podobnosti všech dosud známých proteinových sekvencí. Projekt Simap se zaměřuje na »

Měl by pomáhat genetikům po celém světě najít geny způsobující některé typy cukrovky, zvýšený krevní tlak, rakovinu, »

Jedná se o proces simulace vzájemných vlivů v žijící buňce. Pomocí multi-scaled modelů se vyhodnocuje vzájemná biopolymerní »

Virtual Prairie (ViP) (virtuální prérie) je výzkumný projekt, pro výzkum a porozumění strategie klonování rostlin »


Projekt zastřešuje několik podprojektů. »

Zabývá se modelováním klimatických modelů s cílem předpovědět vývoj klimatu na Zemi v dalších desetiletích. Zpracování probíhá »

Jedná se o projekt vědců z University of Maryland. Jejich cílem je vytvořit výpočetní základnu a díky ní pomáhat společenství »

Hlavním cílem projektu PrimeGrid je poskytnout i běžnému uživateli možnost hledání prvočísel. »

Tento již více jak 40 let trvající výzkum v roce 1999 uvedl mezi distribuované výpočty David Anderson, který v roce 2003 také »

Tento projekt zpracovává několik podprojektů a ve svém profilu si můžete i určit do kterého projektu přesně se chcete zapojit. »

Projekt integruje ostatní projekty pomocí technologie Wrapperu do BOINCu. Jedná se o Beta projekt »


Jedná se o další z matematických projektů. Zabývá se metodou 3x+1, nazývanou také Collatz conjecture. Tato metoda je jakýmsi »

APS@Home je vědecký projekt, který prostřednictvým výpočtů BOINC provádí výzkum efektu atmosférických rozptylů. Ty jsou »

D-Wave's AQUA (Adiabatic QUantum Algorithms) (adiabatické kvantové algoritmy) je výzkumný projekt, jehož cílem je odhadnout »

ATLAS@Home je výzkumný projekt pro simulace experimentu ATLAS v CERNu. »

Podružný projekt projektu ClimatePrediction (CPDN), podporovaný společností BBC. Projekt obdržel ocenění Prix Europa za »

Projekt by chtěl pomoct ve výzkumu léků. Výzkum probíhá a je pod záštitou BioChemistry Library (BCL). Vědci v laboratořích zkoumají »

Na projektu prozatím probíhá pouze testování aplikace, která ještě nemá žádný konkrétní účel, jelikož dosud nebyl vybrán »

Na projektu se zpracovávají různé kalkulace v Gravitational Ray Tracingu. Ray Tracing je metoda založená na fyzikálních »

Projekt se zabývá systémem vyhledávání na internetu a strukturou webových stránek (web crawler). Hlavním cílem projektu je »

Cílem DNA@Home je zjistit, co reguluje geny v DNA. Všiměte si, že kožní buňky se liší od svalových buňek, které jsou odlišné od kostních »

Eternity II : 28. července 2007 se po dlouhém očekávání vrací jedno z nejrychleji prodávaných puzzle všech dob, »

Na projektu je provozována aplikace monkeys, která se snaží ověřit některé aspekty tzv. Infinite monkey theorem. Tato teorie tvrdí »

Jedná se o nástupce ukončeného projektu Zivis Superordenador Ciudadano a navíc obsahuje i další podprojekty. »

Jedná se o testovací projekt projektu MalariaControl. Jeho cílem je testovat aplikace a obsluhu projektu před jejich »

Projekt se snaží prolomit 1024-bit RSA klíč používaný mobilním telefonem Motorola Milestone, který brání spustit v telefonu vlastní »

Popis projektu není k dispozici. »

NanoHive je modulární simulátor užívaný pro modelování fyzikálního světa v nanometrové stupnici. Měl by sloužit jako pracovní »

Tento projekt se zabývá vývojem aplikací nových projektů a snahou je zdokonalovat a upozorňovat na chyby v nich obsažené. »

Projekt pomocí klientských počítačů vytváří obrázky (umělecká díla).
Jedná se o projekt serveru »

Za projektem stojí Francouzská Laboratoire de Biochimie (UMR CNRS 7654), oddělení biologie, Ecole Polytechnique. Zabývá se »

Projekt je zaměřen na oblast problémů v telekomunikacích. Hlavním cílem projektu je řešení co možná nejlepšího »

Stručně řečeno, je tento projekt zaměřen na renderování grafiky. Projekt se při startu zabýval Fraktálními plameny »

Hledání prvočísel za pomoci Riesel teorie. Za pomoci této teorie lze mnohem snadněji filtrovat během krátkého výpočtu »

Podružný projekt projektu ClimatePrediction (CPDN). »

Projekt má několik cílů : 1) Zlepšit veřejný přístup k národní významné vědecké literatuře. »

Matematický problém Subset sum je definován takto : Je dána množina přirozených čísel S a cílový součet t. »

Jak je již z názvu patrné, jedná se o průzkum světoznámé hry Sudoku, kterou vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval »

Další z projektů který je zaměřený podobně jako Predictor a QMC, na předpovídání struktury proteinů. Konkrétně využívá »

Tento matematický projekt, se zabývá tzv. "Problémem obchodního cestujícího". Na mapě je zvoleno n měst »

Jedná se o zkušební projekt laboratoří CERN, který chce otestovat využití systémů CernVM a BOINCVM (Virtual Machine) pro »

Tento projekt je v současnosti pouze testem systému BOINC. Aktuálně se pro testovací účely používá aplikace pro hledání »

Projekt je společným úsilím výpočetního střediska na University of North Dakota a Department of Biology, se zaměřením na analýzu »

Na rozdíl od ostatních projektů, tento projekt nevyužívá systém BOINC ke zpracování svých dat, ale pro výzkum samotného »

Jedná se o projekt, který má hledat odpovědi a řešení na nejzásadnější problémy kolem termojaderné fůze. Termojaderná fůze »


Jedná se o projekt několika nadšenců, kteří se díky systému BOINC pokouší zpracovávat grafické modely a textury. Tento projekt »

Luxrenderfarm@home je renderfarm pro Luxrender.net. »

Projekt pomocí klientských počítačů vytváří obrázky (umělecká díla).
Jedná se o projekt serveru »

Renderfarm.fi (Open Rendering Environment) je platforma pro distribuované renderování. Je zcela bezplatná služba, která »


Projekt se snaží prolomit 1024-bit RSA klíč používaný mobilním telefonem Motorola Milestone, který brání spustit v telefonu vlastní »

Cílem projektu DistrRTgen (Distributed Rainbow Table Generator), je dokázat, že jednoduché hashování hesel je nebezpečné »

Základní informace o projektu : Projekt byl založen 9.ledna 2006 a jeho hlavní stránky naleznete zde. Cílem projektu »

Projekt zabývající se kryptografií. Konkrétně se zaměřuje na hledání MD5 kolizí Wangovou metodou a jejich vylepšenými »

RSA Lattice Siever (2.0) láme šifrované 512-bitové klíče podpisu operačního systému pro programovatelné »

Projekt se zabývá hledáním kolizí v hashovací funkci SHA1. Projekt byl založen na Univerzity of technology v Grazu. »

Projekt je zaměřen na vyhledávání Sierpinski/Riesel prvočísel. »

TMRL Distributed Rainbow Table Generator. Distributed Rainbow Table Generator je projektem TheMinouche Research »


Projekt je zaměřen na oblast výroby a ukládání čisté (zelené) energie. Projekt se snaží prostřednictvím chemie pomoci při »

Projekt v současné době počítá aplikaci ISDEP (Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas) Integrátor Stochastické »

Integrované obvody potkáváme dnes prakticky všude. Vedení výzkumného týmu se ale rozhodlo, že pomůže obvody udělat bezpečnější a trvanlivější. »

Hydrogen@Home výzkumný projekt, ktrý chce prostřednictvím BOINC provádět výzkum v oblasti výroby a zpracování vodíku. »

Projekt se bude snažit zkoumat, případně i vytvořit systém umělé inteligence. »

Zpracovávání simulací oběhů a srážek částic v budovaném částicovém urychlovači v CERNu. Další z velice zajímavých a gigantických »

Zkoumá rovnováhu metastabilních a přechodných zmagnetizovaných modelů (především zmagnetizované prvky v nano-měrítkách a jejich »

SLinCA (Scaling Laws in Cluster Aggregation) je projekt, který provádí výzkum v oblasti vědy materiálů. »

Nanotechnologie jsou na předních příčkách zájmu všech průmyslových národů světa, jako jedna z klíčových technologií 21. století »

Jedná se o projekt, který simuluje určité mezní fáze mikrolátek a mikročástic. Cílem projektu je vývoj a výzkum lepších »

XANSONS for COD je výzkumný projekt zaměřený na vytvoření otevřeně přístupné databáze simulovaných rentgenových a neutronových práškových difraktogramů pro nanokrystalickou fázi materiálů »


Testovacím projektem projektu ABC, takže kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací, může se připojit a pomoci s testováním. »

Jedná se o testovací projekt projektu Einstein@Home.
V září 2011 byla zkopírována databáze uživatelů »

Almere je první z měst na světě, které se rozhodlo dát dohromady GRID z výkonu, který samotní obyvatelé města a podniky »

Tento projekt je pro opravdové nadšence do BOINC, kteří chtějí při jeho vývoji pomoci. Nejde jen o výpočty, ale hlavně »

Jedná se o testovací projekt projektu Cels@Home. Jeho cílem je testovat aplikace a obsluhu projektu před jejich plným nasazením. »

Jedná se o testovací projekt projektu ClimatePrediction (CPDN). »

Projekt prozatím nemá žádné zaměření, finanční zázemí, ani vědeckou podporu. Probíhají ovšech jednání o dalším vývoji »

Tento projekt je testovacím projektem projektu Einstein. Z tohoto důvodu má i velice zřítkakdy práci, ale kdo chce pomoci při »

Projekt QuantumFIRE se zabývá fyzikou pevných látek a kvantové chemie. Projekt založila skupina Theory of Condensed Matter (TCM) v Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK. »

Testovací projekt projektu Rosetta. Kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací pro projekt Rosetta, může se připojit »

Testovací projekt projektu Ramsey. Kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací pro projekt Ramsey, může se připojit »

Testovacím projektem projektu Seti, takže kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací, může se připojit a pomoci s testováním. »


Projekt Climate@Home provádí výzkum klimatu.
Klimatický model, který je odesílán na klientské počítače se skládá z matematických rovnic, které »

Projekt se zabývá detekcí šíření seismických vln. Je momentálně určen pro notebooky, které mají v sobě akcelerometr. »

Alternativní projekt k projektu QCN. »

Alternativní projekt k projektu QCN. »

Alternativní projekt k projektu QCN. »

Alternativní projekt k projektu QCN. »

Hlavním cílem projektu je vytvořit volně přístupnou a neustále aktualizovanou mapu radioaktivního záření k dispozici pro »


Bude doplněno ... »

Projekt, který se zabývá novou variantou šachů. Oproti klasickým šachům je rozdíl v tom, že v základním postavení je »

Projekt se zabývá jednou už hodně starou šachovou hádankou, kterou vymyslel jeden z hráčů Max Bezzel již v roce 1848 a láme »

Projekt propočítává možný průběh partie v Pokru. Při hře Texas Hold'em pro 2 až 10 hráčů dochází ke konci partie k situaci, »

Počítá řešení hry Reversi. »

Sudoku je jedním z nejpopulárnějších her současnosti. Jedna z důležitých otázek která zajímá vědce, je minimální počet »


Van Der Waerden Numbers je projekt studenta Daniel Monroe z Takoma Park Middle School.
Zabývá se Van Der Waerdenovou větou »

Projekt zkouší prvocísla a,b,c, pro která platí takzvaná ABC rovnice »

Projekt zkouší prvocísla a,b,c, pro která platí takzvaná ABC rovnice »

Amicable Numbers je výzkumný projekt, který hledá Amicable numbers »

Projekt se snaží dokázat Bealovu větu : Ax + By = Cz, kde A, B, C, x, y, z jsou kladná celá čísla »

Projekt Collatz Conjecture navazuje na ukončený projekt 3x+1@home. Zabývá se metodou 3x+1, nazývanou také Collatz Conjecture »

Projekt se zabývá výzkumem a zdokonalováním algoritmu Donalda E. Knutha, který je uváděn pod zkratkou DLX. DLX algoritmus »

DNETC@Home je wrapper mezi BOINC a projektem distributed.net. Distributed.net byl první projekt na bázi distribuovaných výpočtů a funguje již od roku 1997. »

Goldbach's Conjecture Project je projekt, který se snaží potvrdit hypotézu Goldbach's weak conjecture což je »

Projekt hledá Mersennovy prvočísla - Mersenne prime. »

Moo! Wrapper je wrapper mezi BOINC a projektem distributed.net. Distributed.net byl první projekt na bázi distribuovaných výpočtů a funguje již od roku 1997. »

Provádí faktorizaci celých čísel.
Faktorizace celých čísel je zajímavá jak z matematického, tak z praktického hlediska. »

NumberFields@home je matematický projekt, který zkoumá teorii čísel.
Projekt hledá matematická pole se speciálními vlastnostmi. »

Projekt sestavuje databázi kanonických forem diagonálních latinských čtverců 10. řádu, které tvoří ortogonální diagonální latinské čtverce »

Projekt ODLK1 navazuje na projekt ODLK a pokračuje v řešení problému ortogonálních diagonálních latinských čtverců. »

Primaboinca je matematický výzkumný projekt, který hledá protiargument k nějaké doměnce (snaží se vyvrátit nějaké »

Bude doplněno ... »

Ramsey@Home je výpočetní projekt, jehož cílem je najít nové dolní hranice pro různá Ramsey čísla pomocí různých technik. »

V projektu jde o hledání ideálních vykreslení úplných grafů s "n" počtem uzlů, s minimálním počtem křížení hran. »

SAT@Home řeší složité praktické úlohy (jednotlivé funkce obrácených úloh, optimalizací, bioinformatiky, atd.). »

Projekt hledá všechny symetrické n-tice po sobě jdoucích prvočísel v rozmezí od 0 do 2^64. »

Na projektu se počítají následující aplikace :

BinSys (matematika) zahájeno Červen 2005 »

Je to matematický projekt, který se snaží najít nová Mersennova prvočísla. Mersennova prvočísla mají těsný vztah »

YAFU - Yet Another Factoring Utility.
Provádí rozklad čísel v rozsahu 70 - 110 míst (délka celého čísla), která potřebuje »


Thanks to David Vignoni for graphics and inspiration.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2009 - 2013 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)