Web Czech National Team Czech National Team
Projekty

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je pátek, 20.září 2019, 4:37 hod.
 Menu   Seznam projektů 


kategorie Cosmology logo projektu
Astrofyzika Alfa s
98.06%
Cosmology@Home
url http://www.cosmologyathome.org/ Nové okno
 CNT fórum CNT Fórum Nové okno  Tým na projektu Tým CNT Nové okno  Připojit Připojit se Nové okno  Server status Stav projektu Nové okno  Aplikace Aplikace Nové okno
 Fórum Fórum projektu Nové okno  Účet Účet Nové okno  Nejlepší účastníci Účastníci Nové okno  Nejlepší počítače Počítače Nové okno  Nejlepší týmy Týmy Nové okno
 Popis
Kosmické mikrovlnné pozadí (Cosmic Microwave Background - CMB), je první světlo uvolněné poté, co vesmír vznikl při Velkém třesku (Big Bang). Záření, které ho tvoří, se od hmoty oddělilo asi 380 000 let po vzniku vesmíru a dnes má teplotu pouhých 2,73°K. Z jeho drobných změn, lze usuzovat vývoj našeho vesmíru.
Vědci zkoumají toto slabého záření v naději, že z informací které CMB v sobě nese o vzniku a dětských letech vesmíru, získají odpověď i na některou ze základních kosmologických otázek.
Od 70. let 20. století fyzikové dosáhli zásadního poznání základních částic a fyzikálních zákonů, jimiž se hmota, energie, prostor a čas řídí. Výzkumníci bezpočtem experimentů potvrdili "Standardní model" elementárních částic. Všechny jeho předpovědi se prokázaly jako pravdivé. Série experimentálních a teoretických průlomů, které vedly k vypracování Standardního modelu, lze považovat za jeden z největších vědeckých úspěchů fyziky 20. století.
Astrofyzikální měření v průběhu 90. let 20. století potvrdila, že pouze asi 5 procent hmoty vesmíru je tvořeno viditelnou hmotou popsanou Standardním modelem. Asi 95 procent hmoty vesmíru se skládá z temné hmoty a temné energie, jejichž podstata a základní vlastnosti jsou dosud velkou záhadou. Standardní model, který představuje elegantní popis vesmíru, proto bude nutné začlenit do nové, širší teorie, která vysvětlí nové objevy a jevy. Výsledkem bude revoluce ve fyzice elementárních částic a vysokých energií, srovnatelná se vznikem kvantové teorie a fyziky elementárních částic.
Nejpřesnější odhady omezení parametrů temné hmoty pocházejí z kosmologických měření. Frekvence a amplituda závislosti fluktuací kosmického mikrovlnného pozadí (CMB, Cosmic Microwave Background), které měří kosmická observatoř WMAP (a v budoucnosti bude měřit sonda Planck), jsou citlivé jak na celkovou hustotu hmoty, tak na hustotu baryonní hmoty ve vesmíru. Hlavním pokrokem v tomto výzkumu by mělo být již dlouhoočenané vynesení sondy Planck do vesmíru, které je plánované na polovinu roku 2008.
Během historie lidstva se vědecké teorie a experimenty se stále větším úspěchem pokoušejí odpovědět na základní otázky vesmíru, jako je jeho podstata, co je hmota, energie, prostor a čas, odkud jsme se vzali a jaký bude náš další osud.
Projekt by měl pomoct při odhalování alespoň některých těchto otázek.
 Systémové požadavky
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
 Kreditové hodnocení
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém konstantní příděl za jednotku (420)
Přidělený kredit konstantní předem určený
 Články na webu CNT
Jazyk Základní informace o projektu Cosmology@Home Nové okno
 Statistiky
Tým Jednotlivci
Stav Počet Kredit       Rac      
19.09.2019 866 245.981.543,24 59.660,24
za 1 den 0  61.644,70  200,73
za 7 dní 0  405.397,38  -1.773,92
za 30 dní 0  1.695.168,24  -38.901,36

Datum Noví uživatelé Kredit Rac
02.09.2019 AJMICHAL 2.375 51
25.03.2019 martej 129.156 441
27.01.2019 Edasmesic 32.694 146
18.09.2018 Administrator 274.542 3
29.08.2018 Monty 613.545 2.190
31.07.2018 CSS-KVPetr 52.247 393
21.07.2018 AceImr 414 0
20.07.2018 hernak 7.395 0
20.07.2018 DiegoCZ 810.576 3.201
19.07.2018 Smrt_HB 41.678 0
10.07.2018 epm_t11 0 0
17.05.2018 Radek Zemanek 3.562 0
16.03.2018 Prostetnik V. Jelc 96.758 147
06.03.2018 u-polak0m1 5.795 0

Kdo a kdy přišel/odešel z našeho týmu na tomto projektu
Top10 podle Kreditu Kredit       Rac      
Ondrej 47.233.701,22 869,19
Shaman 19.040.700,68 4.204,34
Weyland-Yutani Corp 14.023.786,04 0,10
JasonDrson 7.601.120,00 0,10
Miki 6.839.122,52 786,95
nw314 6.654.621,81 0,09
tomasdusanek 6.250.563,49 0,09
Honza 5.222.146,35 0,05
dci 4.991.600,00 0,06
kjbenes 4.472.160,00 0,05

Top10 podle Rac Kredit       Rac      
eLPeCKo 1.767.373,57 18.254,43
nenym 1.329.678,86 7.538,61
JakuP 1.491.097,75 4.947,66
Shaman 19.040.700,68 4.204,34
DiegoCZ 810.576,33 3.201,01
bundaboy 2.205.126,07 2.525,06
Monty 613.544,97 2.189,52
1scorpion 1.064.712,53 1.782,95
Plšák Ráďa 420.246,30 1.637,30
Sojkovec 565.337,96 1.348,75
 Grafy

http://projekty.czechnationalteam.cz

Thanks to David Vignoni for graphics and inspiration.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2009 - 2013 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)