Web Czech National Team Czech National Team
Projekty

Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT
Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids
Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


Právě je středa, 24.dubna 2024, 7:38 hod.
 Menu   Seznam projektů 


kategorie PrimeGrid logo projektu
Multiprojekty Beta s
100%
PrimeGrid
url http://www.primegrid.com/ Nové okno
 CNT fórum CNT Fórum Nové okno  Tým na projektu Tým CNT Nové okno  Připojit Připojit se Nové okno  Server status Stav projektu Nové okno  Aplikace Aplikace Nové okno
 Fórum Fórum projektu Nové okno  Účet Účet Nové okno  Nejlepší účastníci Účastníci Nové okno  Nejlepší počítače Počítače Nové okno  Nejlepší týmy Týmy Nové okno
 Popis
Hlavním cílem projektu PrimeGrid je poskytnout i běžnému uživateli možnost hledání prvočísel.

Dalším cílem je poskytnout širší veřejnosti příslušné vzdělávací materiály o prvočíslech a samozřejmě, díky nalezeným provčíslům, pomoci v oblasti matematiky.

Prvočísla hrají hlavní roli v kryptografických systémech, které jsou používány pro zabezpečení počítačů. Prostřednictvím studie prvočísel lze ukázat, jak moc výpočetního výkonu je potřeba pro prolomení jednoho šifrovacího kódu, a tak zjistit, zda současné bezpečnostní systémy jsou dostatečně bezpečné.
 Podprojekty
Logo podprojektu 321 Prime Search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Na projektu probíhá hledání prvočísel větších jak jeden milion, tedy takzvaných MEGAPrime.
Hledaná prvočísla mají tvar 3 * 2n ± 1.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu 321 Prime Search (Sieve) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Pro projekt 321 Prime Search (LLR) hledá nevhodné kandidáty exponentu (mocnitele) n, tedy taková n, pro která nemůže být výsledek 3 * 2n ± 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
MacOS 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová

Logo podprojektu AP26 Search CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Tento projekt hledá prvočísla, které od sebe dělí shodný počet běžných čísel, tedy například 3,7,11, která dělí od sebe shodně 3 čísla.
Na projektu nejde o nalezení největších prvočísel, ale největšího množství prvočísel, která jsou od sebe v číselné řadě stejně vzdálená. Prozatím bylo nalezeno 25 takovýchto prvočísel a tak je hlavním úkolem najít početnější číselnou řadu. Nejbližší další je posloupnost 26 prvočísel.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
Linux 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
MacOS 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová

Logo podprojektu Cullen Prime Search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Hladání prvočísel ve tvaru n * 2n + 1 je zajímavé hlavně tím, že doposud nebylo nalezeno žádné prvočíslo, které by tomuto vzorci odpovídalo.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Cullen/Woodall Prime Search (Sieve) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Podprojekt slouží k odstraňování nevhodných n pro projekty Cullen a Woodall pro čísla ve tvaru n * 2n + 1 a n * 2n − 1.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Linux 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
MacOS 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová

Logo podprojektu Prime Sierpinski Problem (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Projekt řeší 'prime' Sierpinski problem, který se opírá o výzkum Waclawa Sierpinskiho, snaží se dokázat že 271129 je nejmenší prvočíselné Sierpinski číslo.
Hledají se prvočísla ve tvaru k * 2n + 1 pro prvočíslo k < 271129.
Metoda LLR je mnohem náročnější na výpočetní výkon. Pro pomalejší stroje doporučuji metodu Prime Sierpinski Problem (Sieve).
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Prime Sierpinski Problem (Sieve) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Pro projekt Prime Sierpinski Problem (LLR) hledá nevhodné kandidáty k a n, tedy taková k a n, pro která nemůže být výsledek k * 2n + 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
Linux 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
MacOS 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová

Logo podprojektu Primorial Prime Search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Hledávání prvočísel ve tvaru p# ± 1, kde p# znamená výsledek násobení posloupnosti prvočísel.
Dosud nejdelším nalezeným prvočíslem, hledaným touto metodou je 169.966 číslic dlouhé 392113#+1 a bylo nalezeno v r. 2001.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Proth Prime Search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Hledání prvočísel ve tvaru k * 2n + 1 pro k je liché a n je přirozené a k < 2n (tedy nejmenší Proth číslo a zároveň Proth prvočíslo je 3 * 22 + 1 = 13).
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Proth Prime Search (Sieve) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Pro projekt Proth Prime Search (LLR) hledá nevhodné kandidáty k a n, tedy taková k a n, pro která nemůže být výsledek k * 2n + 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů. Aplikace je pouze pro 64-bit. systémy.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Windows 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová
MacOS 64-bit :
64-bitová aplikace je rychlejší než 32-bitová

Logo podprojektu Twin prime search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Projekt hledá prvočíselné dvojice ve tvaru k * 2n + 1 a k * 2n − 1. Hypotéza prvočíselných dvojic je dosud nedokázané tvrzení z oblasti teorie čísel, podle kterého existuje nekonečně mnoho prvočíselných dvojic. Ačkoli toto tvrzení ještě nebylo dokázáno, předpokládá se, že je pravdivé. Jeho důkaz však podle mnohých matematiků přesahuje současné možnosti matematiky.
Nejmenší prvočíselnou dvojicí je dvojice (3,5), dále následují (5,7), (11,13), (17,19), atd. Největší dosud známá prvočíselná dvojice je (2003663613 * 2195000 − 1, 2003663613 * 2195000 + 1), obě čísla této dvojice mají (v desítkové soustavě) 58 711 cifer.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Woodall prime search (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Hledání prvočísel Cullen/Woodallovou metodou podle vzorce n * 2n - 1. Dle stránek PrimGridu bylo nalezeno prvních 15 a druhých pouze 12. Cílem je nalezení co nejdelších prvočísel.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Seventeen or Bust (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Projekt řeší Sierpinski Problem. Využívá formu zápisu k * 2n + 1 pro mnohem delší čísla. Název je odvozen od toho, že v době založení projektu bylo známo sedmnáct hodnot k < 78557, pro které nebylo nalezeno žádné prvočíslo.
Projekt se snaží dokázat, že 78557 je nejmenší Sierpinski číslo, to je takové číslo k, že pro žádné n není k * 2n + 1 prvočíslo, a proto se hledají prvočísla pro k < 78557.
Metoda je značně náročná a délka výpočtu jedné jednotky může být delší než týden.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Riesel Problem (Sieve) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
V roce 1956 Hans Ivar Riesel (nar. 1929 ve Stockholmu) zveřejnil následující větu.
Věta : "Existuje nekonečně mnoho lichých celých čísel k takových, že k * 2^n - 1 je složené číslo (není prvočíslo) pro všechny n > 1".
Riesel deklaroval, že číslo k0 = 509203 má tuto vlastnost, a zároveň přednesl domněnku že kr = k0 + 11184810r pro r = 1, 2, 3, ... Taková čísla se nazývají Riesel čísla (podobně jako Sierpinski čísla). Problém ale spočívá ve stanovení nejmenšího Riesel čísla.
Domněnka : "Číslo k0 = 509203 je nejmenší Riesel číslo".
Chceme-li potvrdit domněnku, stačí předložit prvočíslo k * 2^n - 1 pro každé k < 509203. Jestli taková prvočísla budou nalezena, pak k0 = 509203 je nejmenší Riesel číslo.
Od roku 1998 byla postupně potvrzena většina čísel až k dnešku zbývá potvrdit posledních 64 čísel.
Problematika je popsána na The Riesel Problem: Definition and Status.
Riesel Problem (Sieve) vyhledává nevhodné kandidáty čísla n pro k * 2^n - 1 pro každé k < 509203.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU

Logo podprojektu Riesel Problem (LLR) CNT Fórum Nové okno Kryptografie Kategorie Kryptografie
Řeší stejný problém jako podpojekt Riesel Problem (Sieve).
Riesel Problem (LLR) hledá prvočísla ve tvaru k * 2^n - 1 pro každé k < 509203.
Systémové požadavky :
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD 32 Free BSD 64 PS3 Android Raspberry Pi Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
 Související odkazy
Jazyk Databáze známých prvočísel Nové okno
Jazyk PrimeGrid's Challenge Series Nové okno
 Statistiky
Tým Jednotlivci
Stav Počet Kredit       Rac      
23.04.2024 899 56.090.169.971,49 14.742.126,92
za 1 den 0  12.574.951,13  -225.540,50
za 7 dní 0  122.029.907,60  2.716.617,33
za 30 dní  1  395.219.178,55  -112.104,59

Datum Noví uživatelé Kredit Rac
13.04.2024 AsgyCz 0 0
24.03.2024 Karby 1.421.356 18.820
19.03.2024 noskrat 0 0
10.02.2024 Michal Petrilak 325.194 64
06.02.2024 Michal 58.735 7
12.01.2024 Caiiiczech 293.017 19
01.11.2023 nnm 186.011 0
12.09.2023 Venca 4.270.047 0
08.07.2023 Viktor Nikolov 3.371 0
31.05.2023 blaster29 30.061.646 31.643
08.05.2023 Marek Trembacz 84.903 0
26.04.2023 kchmel 303.519 263
12.04.2023 SAS 48.493.069 48.843
06.02.2023 Pavel Vozenilek 442.958 0

Kdo a kdy přišel/odešel z našeho týmu na tomto projektu
Top10 podle Kreditu Kredit       Rac      
Honza 7.006.425.943,01 1.922.968,44
RNDr. MF1 4.290.161.731,36 1.818.919,62
AlbertCZ 4.237.928.448,13 421.552,41
Venec 2.988.505.105,84 1.157.837,39
Viktor Svantner 2.759.385.900,48 0,09
nenym 2.513.484.508,30 668.541,81
oldjerry SETI 2.162.518.106,33 0,07
vinn@[CNT] 1.881.729.417,64 0,09
4bc3 1.638.413.530,21 1.714.929,39
Johny 1.445.876.562,53 1.547.403,25

Top10 podle Rac Kredit       Rac      
Honza 7.006.425.943,01 1.922.968,44
RNDr. MF1 4.290.161.731,36 1.818.919,62
4bc3 1.638.413.530,21 1.714.929,39
Johny 1.445.876.562,53 1.547.403,25
Venec 2.988.505.105,84 1.157.837,39
Klouda 695.025.468,91 836.925,77
pvasinka 753.404.584,05 786.774,17
nenym 2.513.484.508,30 668.541,81
pestis 1.100.365.836,89 549.033,17
RoKro 1.419.927.773,48 457.858,31
 Grafy

https://projekty.czechnationalteam.cz

Thanks to David Vignoni for graphics and inspiration.


Czech National Team | Projekty CNT | Statistiky CNT | Distribuované výpočty CNT | SETI CNT | Einstein CNT | Asteroids | Fórum CNT | Chat CNT | Galerie CNT | BOINC


© 2009 - 2013 Czech National Team, o.s. - Vít Kliber (vkliber)